اعضای کمیته علمی همایش

1- دکتر ناصر تجبر دانشگاه- فردوسی مشهد

2- دکتر غضنفر میرجلیلی- دانشگاه یزد

3- دکتر عباس بهجت- دانشگاه یزد

4- دکتر محمود برهانی-  دانشگاه یزد

5- دکتر امیر حسین کوهساری- دانشگاه یزد

6- دکتر فرهاد محمد تراب- دانشکاه یزد

7- دکتر عبدالحمید انصاری- دانشگاه یزد

8- دکتر سید حسین مجتهدزاده- دانشگاه یزد

9- دکتر محمد رضا مشرفی فر- دانشگاه یزد

10- دکتر فرهاد الیانی- دانشگاه همدان

11-دکتر محمد حسین زرین کوب- دانشگاه بیرجند

12- دکتر حسین فرمان- دانشگاه علم وصنعت

13- دکتر عباس طایب- دانشگاه علم وصنعت

14- دکتر مرتضی زرگر شوشتری- دانشگاه شهید چمران

15- دکتر بیژن اعتمادی- دانشگاه شیراز

16- دکتر منوچهر بابایی- دانشگاه همدان

17- دکترسید مسعود همام- دانشگاه فردوسی مشهد

18- دکترمحمد رضا نوربالا- دانشگاه یزد

19- دکترآزاده تجردی- دانشگاه تهران

20- دکتر ربابه حاجیان- دانشگاه یزد

21- دکتر محمد علی زنجانچی- دانشگاه گیلان

22- دکتر ژانت سلیمان نژاد- دانشگاه تهران

23- دکتر ایران شیخ شعاعی- دانشگاه شهید باهنر کرمان

24- دکتر حبیب اله قاسمی- دانشگاه شاهرود

25- دکتر محسن موذن- دانشگاه تبریز

26- دکتر موسی نقره ییان- دانشگاه اصفهان

27- دکتر عباس مرادیان- دانشگاه شهید باهنر کرمان

28- دکتر ملیحه نخعی- دانشگاه بیرجند

29- دکتر پروانه ایرانمنش- دانشگاه شهید باهنر کرمان

30- دکتر مهناز خدامی- دانشگاه یزد

31- دکتر غلامرضا تاج بخش- دانشگاه یزد

32- دکتر رسول وفازاده- دانشگاه یزد