تعرفه های ثبت نام

برای شرکت در بیست و پنجمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی، بسته های شرکت در همایش به صورت زیر در نظر گرفته شده است. پژوهشگران لازم است بر اساس وضعیت و شرایط خود، برای شرکت در این همایش یکی از بسته ها را انتخاب نمایند.

1- شرکت در همایش برای اعضای انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران با ارائه کارت عضویت معتبر: 180 هزار تومان

2- شرکت در همایش برای دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی معتبر: 120 هزار تومان

3- شرکت در همایش به صورت آزاد: 250 هزار تومان

4- مقاله دوم و سوم: هر مقاله 40 هزار تومان

نکته قابل توجه برای آن دسته از پژوهشگرانی که بیش از یک مقاله برای ارائه در همایش ارسال می کنند این است که حداکثر 3 مقاله از هر نویسنده قابل ارسال به همایش است.

نویسندگان در صورتی که امکان پرداخت به صورت آنلاین را نداشته باشند می توانند با استفاده از شماره حساب زیر، هزینه شرکت در همایش را مطابق با موارد گفته شده پرداخت نمایند.

شماره حساب: 425018779

بانک تجارت شعبه دانشگاه فردوسی مشهد به نام انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

پرداخت هزینه پس از اعلام نتایج داوری خواهد بود.