قالب پوستر و سخنرانی

قالب پوستر، سخنرانی همایش به همراه راهنمای ذخیره سازی در لینک زیر می باشد.
فایل سخنرانی حتما بصورت فرمت pps ذخیره گردد. 

لینک دانلود

http://www.scm25.ir/fa/Uploads/Download/2cb36b47-0428-4cf5-bbcb-d364e8a2f49d.rar