درباره ما

بیست و پنجمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران به همت انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران و دانشگاه یزد در تاریخ 4 و 5 بهمن 1396 در دانشگاه یزد برگزار خواهد شد.

اهداف برگزاری این همایش عبارتند از :

  • ایجاد ارتباط بین پژوهشگران، دانشگاهیان صاحب نظر و متخصصان صنایع مرتبط
  • آشنایی هر چه بیشتر پژوهشگران و علاقه مندان با آخرین دستاوردهای علمی در زمینه های مختلف بلورشناسی و کانی شناسی
  • هماهنگی و همفکری در زمینه های تحقیقات در علوم مرتبط به بلورشناسی و کانی شناسی
  • گسترش همکاری و تبادل نظر بین مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و صنعتی

مقالات قابل طرح در این همایش میتواند شامل نتایج پژوهش های پژوهشگرا در حوزه های مختلف از جمله بلورشناسی، فیزیک، شیمی، مهندسی مواد و متالورژی، زمین شناسی، کانی شناسی، داروسازی و زیست شناسی باشد.